Проект

Вертикална пумпа за турбини за проект на аеродромот Хонгканг
Сет за пумпа за вода со мотор за подигање на моторот за контрола и одводнување на поплави
Потопна пумпа со мешан проток за дренажа на вода
Аксијална потопна пумпа за контрола и одводнување на градските поплави
Сува пумпа за самостојно подготвување на маслото Aksu
Повеќецентрична центрифугална пумпа за систем за пумпа за водоснабдување
Потопна пумпа за канализација за руднички понтонски проект
Вертикална пумпа за турбини Иран Ирагтација
Вертикална турбинска пумпа за Проектот за пренос на вода во Камбоџа