Изложби

2019 ИНДОВАТЕР АКАРТ

2018 ИНДОВАТЕР

2018 ИНДОВАТЕР

2017 година Германија

2017 Индонезија Сурабаја

2019 ИНДОВАТЕР АКАРТ

WETEX 2018 година

ВОДА КИНА ШАНГАИ 2017 година